ZWANEBLOEM 1, 1724 XX OUDKARSPEL

Privacy Policy

Privacy Policy

Wie we zijn.

Dilling Design is een, bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming met als doel het bouwen van websites, het onderhouden van website, het exploiteren van websites in de breedste zin van het woord en het fotograferen ten behoeve van derden.

Ons website adressen zijn:

  • http://www.dillingdesign.com
  • https://www.albertdilling.com
  • http://www.dippit.nl

Welke persoonlijke data verzamelen wij en waarom?

Informatieverzoeken en bestellingen

Wij bewaren de informatie welke is ingevoerd in onze informatie- en bestelformulieren uitslauitend voor de betreffende aanvraag. Indien uit de aanvragen een samenwerking voortvloeit zal de informatie worden gebruikt voor onze klantenadministratie. Indien uit de informatieaanvraag geen samenwerking volgt worden de gegevens uit de aanvraag na 30 dagen vernietigd.

Informatie uit informatie- en bestelformulieren zal door Dilling Design niet voor andere doeleinden worden gebruikt en Dilling Design geeft deze infiormatie in geen geval door aan derden!

Google Analytics en andere analyse tools.

Dilling Design behoudt zich het recht voor om niet gepersonilieerde, tecnische gegevens te gebruiken ten behoeve van analayse tools zoals o.a. Google Analytics.De gegevens die hier voor gebruikt worden zijn niet te herleiden naar specifieke personen en/of organisaties.